راهبند

براساس تردد

تردد بالا

تردد نامحدود

نوع راهبند 

بوم ساده

بوم تلسکوپی

بوم زنجیری

ستونی

اندازه بوم

3 متر

5 متر

6 متر

بالای 6 متر

راهبند

دربهای اتوماتیک بتا 4 محصول وجود دارد

دربهای اتوماتیک بتا جز بهترین سیستمهای وارداتی از چین می باشد که شامل سه سیستم درب اتوماتیک می شود

سیستم های حفاظتی

تولیدکنندگان