شماره تلفن 02177247145 - 02177186056
02177132831 - 02177132832
راهبند

براساس تردد

تردد بالا

تردد نامحدود

نوع راهبند 

بوم ساده

بوم تلسکوپی

بوم زنجیری

ستونی

اندازه بوم

3 متر

5 متر

6 متر

بالای 6 متر

راهبند

چشمی دیجیتال 11 محصول وجود دارد

چشمی دیجیتال امروزه در حال تبدیل شدن به یک نیاز است و جز دیدن دم درب آپارتمان می توان تصاویر را ذخیره کرد.

مزیت دیگر این چشمی ها این است که بدون متوجه شدن مراجعه کننده می توان مراجعه کننده را ببیند.

سیستم های حفاظتی

تولیدکنندگان