کانال تلگرام
اینستاگرام
آپارات

دوربین مداربسته AHD سیماران 

دوربین مداربسته AHD سیماران

با فراگیر شدن تکنولوژی AHD در دوربین های مداربسته ، سیماران هم نمی خواهد از قائله جا بماد و به سرعت محصولات AHD خود را روانه بازار نمود.

 • اطلاعات بیشتر
 • آخرین اخبار
 • سوالات متداول
 • زیرشاخه ها
نمایش سریع
216,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - کمتر از 15 متر
لنزفیکس 3.6 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - کمتر از 15 متر
 • لنز: فیکس 3.6 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
216,000 تومان
نمایش سریع
155,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - 20 متر
لنزفیکس 3.6 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC -OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - 20 متر
 • لنز: فیکس 3.6 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
155,000 تومان
نمایش سریع
156,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - 30 متر
لنزفیکس 3.6 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC -OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - 30 متر
 • لنز: فیکس 3.6 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
156,000 تومان
نمایش سریع
218,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - 40 متر
لنزفیکس 2.8 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - 40 متر
 • لنز: فیکس 2.8 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
218,000 تومان
نمایش سریع
215,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - 40 متر
لنزفیکس 2.8 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - 40 متر
 • لنز: فیکس 2.8 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
215,000 تومان
نمایش سریع
215,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - 40 متر
لنزفیکس 2.8 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - 40 متر
 • لنز: فیکس 2.8 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
215,000 تومان
نمایش سریع
215,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - 40 متر
لنزفیکس 2.8 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - 40 متر
 • لنز: فیکس 2.8 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
215,000 تومان
نمایش سریع
239,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - 50 متر
لنزفیکس 2.8 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - 50 متر
 • لنز: فیکس 2.8 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
239,000 تومان
نمایش سریع
246,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - 60 متر
لنزفیکس 2.8 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - 60 متر
 • لنز: فیکس 2.8 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
246,000 تومان
نمایش سریع
222,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر960P (1280*960)
دید در شبدارد - 30 متر
لنزفیکس 2.8 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 960P (1280*960)
 • دید در شب: دارد - 30 متر
 • لنز: فیکس 2.8 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/3" SONY CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
222,000 تومان
نمایش سریع
114,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر720P (1280*720)
دید در شبدارد - 20 متر
لنزفیکس 3.6 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/4" CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 720P (1280*720)
 • دید در شب: دارد - 20 متر
 • لنز: فیکس 3.6 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/4" CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
114,000 تومان
نمایش سریع
119,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر720P (1280*720)
دید در شبدارد - 30 متر
لنزفیکس 3.6 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/4" CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 720P (1280*720)
 • دید در شب: دارد - 30 متر
 • لنز: فیکس 3.6 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/4" CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
119,000 تومان
نمایش سریع
197,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر720P (1280*720)
دید در شبدارد - 40 متر
لنزفیکس 2.8 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/4" CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 720P (1280*720)
 • دید در شب: دارد - 40 متر
 • لنز: فیکس 2.8 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/4" CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
197,000 تومان
نمایش سریع
108,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر720P (1280*720)
دید در شبدارد - 20 متر
لنزفیکس 3.6 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/4" CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 720P (1280*720)
 • دید در شب: دارد - 20 متر
 • لنز: فیکس 3.6 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/4" CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
108,000 تومان
نمایش سریع
173,000 تومان موجود
موجود
رزولوشن تصویر720P (1280*720)
دید در شبدارد - 30 متر
لنزفیکس 2.8 میلیمتر
نوع سنسور تصویرPAL, 1/4" CMOS Sensor
مقدار ساپورت هاردنامحدود
دیگر امکانات12V DC-OSD Menu- DWDR/3 DNR /BLC /HLC
موجود
(0 رای)
 • رزولوشن تصویر: 720P (1280*720)
 • دید در شب: دارد - 30 متر
 • لنز: فیکس 2.8 میلیمتر
 • نوع سنسور تصویر: PAL, 1/4" CMOS Sensor
 • مقدار ساپورت هارد: نامحدود
173,000 تومان
نمایش سریع
288,000 تومان موجود
موجود
موجود
(0 رای)
  دی وی آر ای اچ دی 4 کانال سیماران - قابلیت ساپورت 1 هارد 4 ترابایت
288,000 تومان
نمایش سریع
420,000 تومان موجود
موجود
موجود
(1 رای)
  دی وی آر ای اچ دی سیماران
420,000 تومان
نمایش سریع
960,000 تومان موجود
موجود
موجود
(0 رای)
  دی وی آر ای اچ دی سیماران
960,000 تومان
نمایش 1 - 18 از 18 مورد