شماره تلفن 02177247145 - 02177186056
02177132831 - 02177132832
راهبند

براساس تردد

تردد بالا

تردد نامحدود

نوع راهبند 

بوم ساده

بوم تلسکوپی

بوم زنجیری

ستونی

اندازه بوم

3 متر

5 متر

6 متر

بالای 6 متر

راهبند

قفل برقی آپارتمانی 4 محصول وجود دارد

قفل برقی داخل آپارتمان و قفل های مقابل برقی

سیستم های حفاظتی

تولیدکنندگان