شماره تلفن 02177247145 - 02177186056
02177132831 - 02177132832
راهبند

براساس تردد

تردد بالا

تردد نامحدود

نوع راهبند 

بوم ساده

بوم تلسکوپی

بوم زنجیری

ستونی

اندازه بوم

3 متر

5 متر

6 متر

بالای 6 متر

راهبند

شماره حساب بانک پارسیان

بانک پارسیان:

شماره حساب: 47-010-224-800

 شماره کارت: 5360-5897-0610-6221

 به نام: آقای امیرحسین بقایی


سیستم های حفاظتی

تولیدکنندگان