تمامی سفارش هایی که بعد از تاریخ 97/12/28 ثبت شوند، از تاریخ 98/01/17 ارسال خواهد شد.

آرامبند dmd

آرامبند
آرامبند DMD نمره 1
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 50 کیلوگرم
 • ظرفیت تردد در روز / ساعت: بدون محدودیت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
190٬000 ‎تومان
آرامبند
آرامبند DMD نمره 2
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 65 کیلوگرم
 • ظرفیت تردد در روز / ساعت: بدون محدودیت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
220٬000 ‎تومان
آرامبند
آرامبند DMD نمره 3 و 4
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 100 در نمره3 و 120 درنمره 4
 • ظرفیت تردد در روز / ساعت: بدون محدودیت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
420٬000 ‎تومان
آرامبند
آرامبند DMD نمره 5
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 150 کیلوگرم
 • ظرفیت تردد در روز / ساعت: بدون محدودیت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
440٬000 ‎تومان