آرامبند dmd

آرامبند ارزان DMD
آرامبند DMD نمره 1
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 50 کیلوگرم
 • ظرفیت تردد در روز / ساعت: بدون محدودیت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
0 210٬000 ‎تومان
آرامبند درب ورودی نمره 2
آرامبند DMD نمره 2
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 65 کیلوگرم
 • ظرفیت تردد در روز / ساعت: بدون محدودیت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
0 245٬000 ‎تومان
آرامبند نمره 3 DMD
آرامبند DMD نمره 3 و 4
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 100 در نمره3 و 120 درنمره 4
 • ظرفیت تردد در روز / ساعت: بدون محدودیت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
0 460٬000 ‎تومان
آرام بند نمره 5 dmd
آرامبند DMD نمره 5
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 150 کیلوگرم
 • ظرفیت تردد در روز / ساعت: بدون محدودیت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
0 480٬000 ‎تومان