صفحه اصلی آیفون تصویری اندازه قاب های پنل آیفون تصویری تابا

اندازه قاب های پنل آیفون تصویری تابا

توسط jahangiri
اندازه قاب های پنل آیفون تصویری تابا

قاب پشت پنل آیفون تصویری تابا

در هنگام خرید آیفون تصویری و یا پنل های دم دری آیفون تصویری تابا تعداد زیادی دلیل و ویژگی برای رسیدن و انتخاب محصول مورد نظر کاربردی در پیش روی شما وجود دارد. در این قسمت قرار است به معرفی یکی از این مسائل که اهمیت فراوانی دارد با شما صحبت کنیم. خرید پنل آیفون تصویری ایرانی علاوه بر این که به تعداد واحد هر ساختمان و خاصیت های مورد نیاز کاربر بستگی دارد میزان فضایی را که در محوطه بیرونی ساختمان، اداره، شرکت و یا منازل مسکونی شما اشغال میکند باید مورد توجه قرار بگیرد، که نسبت به طول، عرض و عمق اندازه گیری شده قوطی پشت پنل آیفون با شناخت کامل میزان فضایی که در درون دیوار برای جایگذاری زنگ دم دری نیاز دارید ایجاد و از تخریب بیش از به بدنه ساختمان جلوگیری کنید.

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 1 و 2 واحدی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 1 و 2 واحدی

پنل آیفون تابا یک و دو واحدی عمودی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 3 و 4 و 6 و 8 واحدی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 3 و 4 و 6 و 8 واحدی

پنل آیفون تابا سه و چهار واحدی عمودی – شش و هشت واحدی افقی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 5 و 10 و 12 واحدی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 5 و 10 و 12 واحدی

پنل آیفون تابا پنج واحدی عمودی – ده و دوازده واحدی افقی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 18 و 20 واحدی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 18 و 20 واحدی

پنل آیفون تابا هجده و بیست واحدی افقی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 22 و 24 و 26 و 28 واحدی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 22 و 24 و 26 و 28 واحدی

پنل آیفون تابا بیست و دو، بیست و چهار، بیست و شش، بیست و هشت واحدی افقی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 32 و 34 و 36 و 38 واحدی

اندازه پنل و قوطی پشت پنل تابا 32 و 34 و 36 و 38 واحدی

پنل آیفون تابا سی و دو، سی و چهار، سی و شش، سی و هشت واحدی افقی

مقالات مرتبط

نظر خود را بنویسید