جک پارکینگی فک

راهبند فک

راهبند فک Faac
بولارد (راهبند ستونی) فک - مدل J275-800
 • نوع محصول: راهبند
 • اتصال به گیت تردد: دارد
 • نوع راهبند: ستونی (بولارد)
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
119٬320٬000 ‎تومان
راهبند فک Faac
بولارد فک - مدل J275HA - با ارتفاع 600mm
 • نوع محصول: راهبند
 • اتصال به گیت تردد: دارد
 • نوع راهبند: ستونی (بولارد)
ناموجود
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
درب اتوماتیک فک Faac
جک درب اتوماتیک 400 SB هیدرولیکی
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 650 کیلوگرم
 • اندازه هر لنگه درب: 4 متر
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
26٬000٬000 ‎تومان
درب اتوماتیک فک Faac
جک درب اتوماتیک فک 412 FAAC
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 350 کیلوگرم
 • اندازه هر لنگه درب: زیر سه متر
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
5٬500٬000 ‎تومان
درب اتوماتیک فک Faac
جک درب اتوماتیک فک مدل 402 CBC
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 500 کیلوگرم
 • اندازه هر لنگه درب: 3 متر
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
ناموجود
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
درب اتوماتیک فک Faac
جک درب اتوماتیک مدل 400 CBAC
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 600 کیلوگرم
 • اندازه هر لنگه درب: 2.5 متر
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
16٬700٬000 ‎تومان
درب اتوماتیک فک Faac
جک درب فک هیدرولیکی مدل 402 SBS
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 500 کیلوگرم
 • اندازه هر لنگه درب: 3 متر
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
ناموجود
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
درب اتوماتیک فک Faac
جک درب پارکینگ فک مدل 400 SBS
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 790 کیلوگرم
 • اندازه هر لنگه درب: 7 متر
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
26٬400٬000 ‎تومان
درب اتوماتیک فک Faac
درب اتوماتیک زیر سطحی فک مدل 770
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 500 کیلوگرم
 • اندازه هر لنگه درب: 2.5 متر
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
ناموجود
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
درب اتوماتیک فک Faac
درب اتوماتیک کشویی فک مدل 740
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 500 کیلوگرم
 • قابلیت دو زمانه: ندارد
 • برق اضطراری UPS: ندارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
8٬300٬000 ‎تومان
درب اتوماتیک فک Faac
درب اتوماتیک کشویی فک مدل C720
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 400 کیلوگرم
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
ناموجود
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
درب اتوماتیک فک Faac
درب کشویی فک مدل 746
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 600 کیلوگرم
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
12٬500٬000 ‎تومان
درب اتوماتیک فک Faac
درب کشویی فک مدل C850
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 1800 کیلوگرم
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
ناموجود
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
راهبند فک Faac
راهبند فک 642 STAINLESS-STEEL
 • اندازه بوم: 3 تا 7 متر
 • نوع باز شو بوم: تاشو 90 درجه
 • نوع محصول: راهبند
ناموجود
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
راهبند فک Faac
راهبند فک مدل 640 هیدرولیکی
 • اندازه بوم: 7 متری
 • نوع باز شو بوم: تاشو 90 درجه
 • نوع محصول: راهبند
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
32٬500٬000 ‎تومان
راهبند فک Faac
راهبند فک مدل B680H با بوم حداکثر 5/30 متر
 • اندازه بوم: 2 تا 5.30 متر
 • نوع باز شو بوم: تاشو 90 درجه
 • نوع محصول: راهبند
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
39٬600٬000 ‎تومان
راهبند فک Faac
راهبند فک مدل B680H با بوم حداکثر 8.30 متر
 • اندازه بوم: 2 تا 8 متر
 • نوع باز شو بوم: تاشو 90 درجه
 • نوع محصول: راهبند
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
44٬800٬000 ‎تومان
درب اتوماتیک فک Faac
موتور درب اتوماتیک فک 884
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 3500 کیلوگرم
 • ولتاژ جک یا موتور: سه فاز
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
44٬500٬000 ‎تومان
درب اتوماتیک فک Faac
موتور ریلی فک مدل 741
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 800 کیلوگرم
 • قابلیت دو زمانه: ندارد
 • برق اضطراری UPS: ندارد
star_border star_border star_border star_border star_border
0 دیدگاه 
8٬560٬000 ‎تومان
درب اتوماتیک فک Faac
کیت الکتروهیدرولیک درب کشویی فک مدل 844
 • قدرت هر لنگه یا موتور: 1800 کیلوگرم
 • ولتاژ جک یا موتور: 220 ولت
 • قابلیت دو زمانه: دارد
star_border star_border star_border star_border star_border
1 دیدگاه 
16٬000٬000 ‎تومان