خدمات نصب و تعمیر

ایراد یابی و تعمیر آیفون تصویری الکتروپیک

ایراد یابی و تعمیر آیفون تصویری الکتروپیک

آیفون تصویری الکتروپیک در کنار محصولات تابا بیشترین گستردگی فروش را در ایران داشته و با طبع مسائل مربوط به خرابی و تعمیر آن نیز پر سرچ و حتی برای برخی سود آور بوده بوده چرا که از سر همین خرابی ها می توانستند در آمد خوبی کسب نمایند. ما در ابتدای این پست چند…

آموزش نحوه ذخیره سازی کارت و تگ NFC بر روی پنل کارتی تابا

آموزش نحوه ذخیره سازی کارت و تگ NFC بر روی پنل کارتی تابا

در دنیای تکنولوژیک امروز، یکی از مهم ترین تاثیرات فن آوری از بین مثال های بی شماری که می توان زد و همه روزه نیز شاهد پیشرفت آن و تغییر طرح آن بود، بهره بری از آن در زمینه ها ی نظارتی، حفاظتی و پیشبرد ایمنی مان است که در خود به اصناف مختلف تقسیم…