صفحه اصلی آیفون تصویری اضافه کردن یا حذف کردن تگ و کارت به پنل آیفون تصویری سیماران

اضافه کردن یا حذف کردن تگ و کارت به پنل آیفون تصویری سیماران

توسط مسلم زمانی

یکی از قابلیت هایی که در چند سال اخیر مورد استقبال خریداران دربازکن تصویری قرار گرفته است استفاده از سیستم کارتخوان درون پنل آیفون تصویری است که باز نمودن درب ورودی را به سریعترین شکل ممکن امکان پذیر میکند و مشکل گم کردن یا آزار دهندگی دسته کلید را تا حدود زیادی برطرف می نماید. 

سیماران یکی از اولین شرکت هایی است که سیستم پنل های کارتخوان را در سبد محصولی خود جا داده بود و مصرف کننده می توانست در میان انواع پنل زنگ دم دری مدل کارتخوان آن را نیز انتخاب نماید. در حال حاضر همه ی پنل های آیفون تصویری سیماران دارای مدل های کارتخوان و تگ خوان نیز هستند و از این بابت این شرکت همچنان پیشگام است. ما در ادامه روش اضافه و حذف کارت و تگ را روی انواع پنل سیماران آموزش خواهیم داد.

روش اضافه کردن کارت بر روی فراز، فوژان و فرداد سیماران

ابتدا برای ست کردن کارت اضافه روی پنل کارتخوان نیاز به است که کارت برنامه ریزی را همراه داشته باشید. این کارت همراه با پنل به خریدار داده شده و حکم یک واسط جهت شناسایی کارت جدید را ایفا میکند. بجز کارت برنامه ریزی به تعداد نفراتی که کارت نیاز دارند می بایست کارت خام تهیه کرد تا طبق دستورالعمل های بعدی روی پنل ست شود. در نهایت همه ی کارها می بایست از طریق پنل زنگ انجام گردد و نمی توان ست کردن کارت یا تگ را به روش کارت به کارت انجام داد.

1) کارت برنامه ریزی را مقابل محل کارتخوان پنل زنگ گرفته، صدای بیزر ممتد شنیده می شود که این به معنی آمادگی دستگاه جهت شناساندن تگ می باشد.

 2 ) کارت یا تگ های خام مورد نظر را یکی یکی مقابل پنل بگیرید، صدای یک بیپ کوتاه جهت شناساندن و یک بیپ بلند جهت ثبت تگ شنیده می شود، در صورتی که تگ قبلا شناخته شده باشد، صدای یک بیپ ممتد به معنای خطا شنیده می شود.

3 ) پس از معرفی تمامی کارتها و تگ ها می توانید کارت برنامه ریزی را برای چند ثانیه دوباره جلوی محل کارتخوان پنل قرار دهید و یا چند ثانیه هیچ کاری نکرده و دستگاه بطور اتوماتیک با زدن صدای بیزر ممتد از برنامه خارج می شود.

روش ست کردن تگ و کارت روی پنل آیفون سیماران

نحوه حذف یا پاک کردن کارت تگ ها :

اگر بخواهید تمامی کارت و تگ ها را از حافظه پاک نمایید، می بایست کارت برنامه ریزی را به مدت ۱۰ ثانیه در جلو پنل نگه دارید ۱۰ بار صدای بیپ ممتد و آژیر شنیده می شود پس از آن کارت برنامه ریزی را از جلوی پنل دور کنید. 

نحوه اضافه کردن و حذف کردن کارت و تگ بر روی پنل کدینگ سیماران

برنامه ریزی نامها و کارت تگ ها:

 در این قسمت می توانید به سیستم ، کارت تگ جدید اضافه کرده و یا حذف کنید.

 جهت ورود به این منو می بایست رمز ورودی ۸ رقمی را وارد کرده و سپس کلید 🏚 فشار دهید که در نادرست بودن رمز ، پیغام زیر به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می شود و مجددا به صفحه اول برمی گردد. (رمز پیش فرض 12345678)

Incurrect Password

در صورتی که رمز ورودی را ندانید باید قاب پشت پنل را باز کنید و جامپر برنامه ریزی را در جای مربوطه قرار دهید و در منوی تنظیمات ، رمز ورودی تنظیمات را تغییر داده و با اضافه کردن ۱ واحد به رمز جدید رمز برنامه ریزی نامه را با اورید حال بعد از وارد کردن رمز درست پیغام زیر به مدت ۲ ثانیه روی LCD نمایش داده می شود و سپس وارد زیر منو می شود.

Digital Panel Rfid Reader

١- اضافه کردن کارت تک : در این قسمت می توانید کارت تگ های جدید را به سیستم بشناسانید .

اضافه کردن کارت و تگ جدید، اصطلاح Add card نمایش داده می شود که اگر شما قصد اضافه کردن کارت تگ جدید را داشته باشید می توانید وقتی به این پارامتر می رسید با فشردن کلید 🏚 وارد صفحه زیر شوید :

Insert card: 60s

در این حالت تایمر ۶۰ ثانیه ای که در گوشه راست LCD نمایش داده شده شروع به کاهش می کند که می بایست در این زمان کارت تگ مورد نظر را به کارت خوان پنل نزدیک کرده تا توسط آن شناسایی شده و ثبت گردد با ثبت کارت تگ یک شماره به آن اختصاص داده می شود که در صفحه زیر به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می شود و مجددا به صفحه قبل برمی گردد.

Save OK

در صورتی که کارت تگ مورد نظر قبلا شناسانده شده باشد صفحه زیر نمایش داده می شود.

Repeat Card

صورتی که حافظه ذخیره کارت تگ پر شده باشد (۲۰۰۰ عدد) صفحه زیر به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می شود و سپس به صفحه انتخاب زیر منوها برمی گردد .

Error
Full Card

سپس تایمر ۶۰ ثانیه ای ریست می شود و مجددا شروع به کاهش می کند تا کارت تگ بعدی را بشناسانید، در صورتی که تایمر به 0 برسد و یا کلید # را فشار دهید از این حالت خارج می شوید .

حذف کارت و  تگ:

 در این قسمت می توانید کارت تگ های ذخیره شده را بصورت تک تک حذف کنید . جهت حذف کارت و تگ ، اصطلاح Delete card نمایش داده می شود که اگر شما قصد حذف یکی از کارت تگ ها را داشته باشید می توانید وقتی به این پارامتر می رسید با فشردن کلید 🏚 وارد صفحه زیر شوید :

Delete card
By number

برای حذف کارت و تگ ها می توان از دو روش اقدام کرد: یکی از طریق شماره کارت تگ و دیگری از طریق خود کارت تگ برای استفاده از روش اول ، در صفحه نمایش داده شده کلید ) را فشار دهید ، وارد صفحه زیر می شوید

Card number:

در این قسمت شماره کارت تگ مورد نظر را از طریق صفحه کلید وارد کرده و سپس کلید 🏚 را جهت حذف فشار دهید در صورتی که عدد کارت تگ وارد شده در سیستم موجود باشد صفحه زیر برای ۲ ثانیه نمایش داده می شود و سپس به صفحه قبلی باز می گردد

Card Deleted

و در صورتی که عدد وارد شده بالاتر از عدد ۲۰۰۰ باشد صفحه زیر به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می شود و مجددا به صفحه قبلی باز می گردد:

Error Card

برای حذف کارت تگ ها از طریق خود آنها زمانی که در صفحه (شکل الف) هستید می توانید از طریق کلیدهای فلش بالا یا پایین روش عملکرد را تغییر دهید و وارد صفحه زیر شوید :

Delete card:
By card

در این قسمت با فشردن کلید نگهبانی وارد صفحه زیر می شوید :

Read card: 60s

در این حالت تایمر ۶۰ ثانیه ای که در گوشه راست LCD نمایش داده شده شروع به کاهش می کند که می بایست در این زمان کارت تگ مورد نظر را به کارت خوان پنل نزدیک کرده تا توسط آن شناسایی شده و حذف گردد ؛ با شناسایی کارت تگ مورد نظر صفحه زیر به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می شود و مجددا به صفحه قبل بر می گردد ؛ سپس تایمر ۶۰ ثانیه ای ریست می شود و مجددا شروع به کاهش می کند تا کارت تگ بعدی را برای حذف به پنل نزدیک کنید ، در صورتی که تایمر به 0 برسد و یا کلید # را فشار دهید از این حالت خارج می شوید.

Card Deleted

و در صورتی که شماره کارت مورد نظر در سیستم موجود نباشد یا قبلا حذف شده باشد صفحه زیر به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می شود و مجددا به صفحه قبلی باز می گردد.

Error Card

حذف کلی کارت و تگ ها: 

در این قسمت می توانید کارت تگ های ذخیره شده را بصورت یکجا حذف کنید . جهت حذف کلی کارت تگ ها ، اصطلاح Delete all card نمایش داده می شود که اگر شما قصد حذف کلی کارت تگ ها را داشته باشید می توانید وقتی به این پارامتر می رسید با فشردن کلید 🏚 وارد صفحه زیر شوید :

Are You Sure?

در این قسمت برای حذف کامل کارت تگ ها می توانید از کلید 🏚 برای تأیید عملکرد استفاده کنید که در این حالت صفحه بار به مدت ۱ الى۱۲ ثانيه ( وابسته به تعداد کارت تگ های ثبت شده در حافظه ) نمایش داده می شود، در این حالت منتظر بمانید تا سیستم به کار خود خاتمه دهد . و در صورت منصرف شدن از این کار می توانید از کلید # برای خارج شدن از این قسمت استفاده کنید.

Please Wait

و سپس صفحه زیر نمایش داده شده و مجددا به صفحه تنظیمات نامها و کارت تگ ها بر می گردد:

All card’s Deleted

توجه : در هر یک از قسمتهای برنامه ریزی تنظیمات یا کارت تگ ها اگر به مدت ۱ دقیقه هیچ دکمه ای را فشار ندهید به صورت خودکار از قسمت مربوطه خارج شده و به حالت عادی کار کرد باز می گردد .

آیا برای تعریف کارت جدید آیفون سیماران نیاز به یک متخصص دارم؟

خیر- شما با داشتن یک کارت خام و کارت برنامه ریزی که زمان خرید پنل به ساختمان تحویل شده می توانید خودتان این کار را انجام دهید. برای اضافه کردن کارت به پنل های کدینگ نیاز به رمز هشت رقمی دارید و می بایست طبق آموزش این مقاله پیش بروید.

در صورت مفقودی یک کارت چطور باید آن کارت را حذف کنم؟

در پنل های غیر کدینگ امکان حذف تکی کارت وجود ندارد و تنها می توان همه را با هم حذف کرد و کارتهای موجود را دوباره ست نمود. اما در پنل های کدینگ درصورتی که شماره کارت مفقود شده را بدانید میتوانید به صورت تکی نیز آن را حذف کنید.

در صورت فراموشی یا نداشتن رمز ورود پنل کدینک سیماران باید چه کنم؟

در صورتی که رمز ورودی را ندانید باید قاب پشت پنل را باز کنید و جامپر برنامه ریزی را در جای مربوطه قرار دهید و در منوی تنظیمات ، رمز ورودی تنظیمات را تغییر داده و با اضافه کردن ۱ واحد به رمز جدید رمز برنامه ریزی نامه را با اورید حال بعد از وارد کردن رمز درست پیغام زیر به مدت ۲ ثانیه روی LCD نمایش داده می شود و سپس وارد زیر منو می شود.
Digital Panel Rfid Reader

مقالات مرتبط

0 0 امتیاز
Article Rating
اشتراک گذاری
اطلاع از
0 Comments
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات
0
فکر شما را دوست دارم ، لطفا نظر دهیدx
()
x
fa_IRPersian