لیست قیمت دوربین مداربسته IP داهوا

نام کالا ویژگی ها تصویر قیمت
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل HAC-HDW1400TRQP-A-0280B لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل HAC-HDW1400TRQP-A-0280B 1,100,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW5431EP-Z-H لنز: وری فوکال 2.7mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW5431EP-Z-H
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل DH-HAC-HFW2401DP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل DH-HAC-HFW2401DP
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW1431EP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW1431EP
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW2431RP-ZAS لنز: وری فوکال 2.7mm~13.5mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW2431RP-ZAS
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDW2401EMP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDW2401EMP
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل HAC-HFW1400BP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل HAC-HFW1400BP
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل IPC-HFW2431TP-ZS دید در شب: 60 متر
تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
قابلیت ضد آب : دارد
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل IPC-HFW2431TP-ZS
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل IPC-HFW4431BP-BAS-H لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل IPC-HFW4431BP-BAS-H
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW1400RP-VF-IRE6 لنز: وری فوکال 2.7mm~13.5mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 60 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW1400RP-VF-IRE6
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل SD59430U-HNI حافظه: ندارد
لنز: وری فوکال 4.5mm~135mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل SD59430U-HNI
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HFW5431EP-Z-H لنز: وری فوکال موتوردار 2.7mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HFW5431EP-Z-H
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل IPC-HFW1431SP حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل WDR
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل IPC-HFW1431SP
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW2401EP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW2401EP
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل IPC-HFW1420SP حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل IPC-HFW1420SP
دوربین مداربسته داهوا 4 مگا پیکسل DH-HAC-T2A41P لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگا پیکسل DH-HAC-T2A41P 1,254,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-HAC-B2A41P لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-HAC-B2A41P 1,346,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1400TP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1400TP-A 1,540,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDW4431EP-AS-H لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDW4431EP-AS-H 3,800,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW2431RP-VFS لنز: وری فوکال 2.7mm~13.5mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW2431RP-VFS 5,460,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HFW4431DP-BAS-H لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HFW4431DP-BAS-H 7,000,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDW1400MP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDW1400MP 1,346,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDW1400EMP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDW1400EMP 1,140,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDW1400EMP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDW1400EMP-A 1,685,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDBW1400RP-VF لنز: وری فوکال 2.7mm~13.5mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HDBW1400RP-VF 1,720,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW1400TP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 25 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW1400TP 1,446,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW1400SP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4.1 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW1400SP 1,539,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW1400DP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HAC-HFW1400DP 1,540,000 تومان
دوربین مدار بسته داهوا مدل HAC-ME1200EQP-L لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30متر
دوربین مدار بسته داهوا مدل  HAC-ME1200EQP-L 1,013,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1500EMP-A دام 5 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1500EMP-A دام 5 مگاپیکسل 2,154,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1500TLMQP دام 5 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 60 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1500TLMQP دام 5 مگاپیکسل 1,615,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1500TMQP-A دام 5 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 60 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1500TMQP-A دام 5 مگاپیکسل 1,700,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW-1209TLQP-LED دام 2 مگاپیکسل لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW-1209TLQP-LED دام 2 مگاپیکسل 1,095,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW-1209TLQP-A-LED دام 2 مگاپیکسل لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW-1209TLQP-A-LED دام 2 مگاپیکسل 1,210,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-B1A41P بولت 4 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2.4 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-B1A41P بولت 4 مگاپیکسل 1,160,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا SD59430I-HC اسپید دام 4 مگاپیکسل لنز: متغییر 4.5mm تا 135.0mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 100 متر
دوربین مداربسته داهوا SD59430I-HC اسپید دام 4 مگاپیکسل 2,600,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-T1A41P دام 4 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-T1A41P دام 4 مگاپیکسل 970,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-T1A51P دام 5 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-T1A51P دام 5 مگاپیکسل 1,130,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1509TLQP-A-LED دام 5 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1509TLQP-A-LED دام 5 مگاپیکسل 2,585,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1209CP-LED بولت 2 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1209CP-LED بولت 2 مگاپیکسل 1,054,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1209CMP-LED بولت 2 مگاپیکسل لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1209CMP-LED بولت 2 مگاپیکسل 1,154,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1239TP-LED بولت 2 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1239TP-LED بولت 2 مگاپیکسل 1,692,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1500TP-A بولت 5 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1500TP-A بولت 5 مگاپیکسل 1,539,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1400TLP بولت 4 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1400TLP بولت 4 مگاپیکسل 1,300,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HDW2231EMP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2.1 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HDW2231EMP
دوربین مداربسته داهوا 2.4 مگاپیکسل HFW3220E-Z-H لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2.4 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 2.4 مگاپیکسل HFW3220E-Z-H
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDBW1200RP-VF لنز: وری فوکال موتوردار 2.7mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDBW1200RP-VF
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200EMP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200EMP
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200EP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200EP
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200RP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200RP
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200RP-VR لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2.4 مگاپیکسل
دید در شب: 60 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200RP-VR
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HDW1220EMP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HDW1220EMP-A
دوربین مداربسته داهوا 2 مگا پیکسل DH-SD6C220I-HC لنز: وری فوکال 4.7mm~94mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 100 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگا پیکسل DH-SD6C220I-HC
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HFW2231DP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2.1 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HFW2231DP
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HFW2231EP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2.1 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HFW2231EP
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1200RMP-0360B لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1200RMP-0360B
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل DH-HAC-HDBW2231FP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2.1 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل DH-HAC-HDBW2231FP
دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1220BP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1220BP
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 لنز: وری فوکال موتور دار 2.7mm~13.5mm
رزولوشن تصویر: 2.1 مگاپیکسل
دید در شب: 60 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HFW2231RP-Z-IRE6
دوربین مداربسته داهوا 2.4 مگاپیکسل HAC-HFW2220EP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2.4 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته داهوا 2.4 مگاپیکسل HAC-HFW2220EP
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-SD59230U-HNI لنز: وری فوکال 4.5mm~135mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 150 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-SD59230U-HNI
دوربین مداربسته داهوا SD59230I-HC اسپید دام 2 مگاپیکسل لنز: وری فوکال 4.5mm~135mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 150 متر
دوربین مداربسته داهوا SD59230I-HC اسپید دام 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200RP-VF لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200RP-VF
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل SD59225I-HC-S2 لنز: وری فوکال 4.7mm~94mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 100 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل SD59225I-HC-S2
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل SD22204I-GC لنز: وری فوکال 2.7mm~11mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: ندارد
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل SD22204I-GC
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1220EMP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1220EMP-A
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1220MP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1220MP
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل WDR مدل DH-HAC-HDW2601TP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل WDR
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل WDR مدل DH-HAC-HDW2601TP-A
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل WDRمدل DH-HAC-HDW2601TP-Z-A لنز: وری فوکال موتور دار 2.7mm~13.5mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل WDR
دید در شب: 60 متر
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل WDRمدل DH-HAC-HDW2601TP-Z-A
دوربین مداربسته داهوا 4K مدل HAC-HDW2802TP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4K
دید در شب: 50 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 4K مدل HAC-HDW2802TP-A
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200LP لنز: فیکس 2.1mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 3 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200LP
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-SD49225I-HC لنز: وری فوکال 4.8mm~120mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 100 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-SD49225I-HC
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1220SP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1220SP
دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1220DP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1220DP
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200SLP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200SLP
دوربین مداربسته داهوا 4K مدل HAC-HFW2802EP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4K
دید در شب: 40 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 4K مدل HAC-HFW2802EP-A
دوربین مداربسته داهوا 4K مدل HAC-HFW2802TP-A-I8 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4K
دید در شب: 80 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 4K مدل HAC-HFW2802TP-A-I8
دوربین مداربسته داهوا 4K مدل HAC-HFW2802TP-Z-A لنز: وری فوکال موتور دار 3.7mm~11mm
رزولوشن تصویر: 4K
دید در شب: 80 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 4K مدل HAC-HFW2802TP-Z-A
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HUM3201B لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: ندارد
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HUM3201B 1,104,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل WDR مدل HAC-HFW2601EP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل WDR
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل WDR مدل HAC-HFW2601EP-A
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل WDR مدل HAC-HFW2601TP-Z-A لنز: وری فوکال 2.7mm~13.5mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل WDR
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل WDR مدل HAC-HFW2601TP-Z-A
دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل DH-HAC-T2A51P لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل DH-HAC-T2A51P 1,346,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 لنز: وری فوکال 2.7mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 60 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1220RP-VF-IRE6
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1230TP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر رنگی
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1230TP
دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل DH-HAC-B2A51P لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل DH-HAC-B2A51P 1,392,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1500THP-I8 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1500THP-I8 1,880,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HDBW1220RP-VF لنز: وری فوکال 2.7mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HDBW1220RP-VF
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-ME1200BP-PIR لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-ME1200BP-PIR
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HFW1200SP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HFW1200SP 1,077,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1200TLP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1200TLP 985,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200TP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 25 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200TP-A 1,154,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200TP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 25 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200TP 1,077,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200DP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200DP 1,382,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200EMP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200EMP-A 1,231,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200MP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HDW1200MP 1,038,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-T2A21P لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-T2A21P 884,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-T1A21P لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-T1A21P 761,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-B2A21P لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-B2A21P 851,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-B1A21P لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-B1A21P 731,000 تومان
پکیج 16 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل 4k
دید در شب: 20 متر
استاندارد مقاومتی: IP67
پکیج 16 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا 37,400,000 تومان
پکیج 12 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل 4k
دید در شب: 20 متر
استاندارد مقاومتی: IP67
پکیج 12 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا 33,100,000 تومان
پکیج 8 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل 4k
دید در شب: 20 متر
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 10TB
پکیج 8 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا 27,480,000 تومان
پکیج 6 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل 4k
دید در شب: 20 متر
قابلیت ضد آب : دارد
پکیج 6 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا 16,800,000 تومان
پکیج 4 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل 4k
دید در شب: 20 متر
استاندارد مقاومتی: IP67
پکیج 4 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا 13,840,000 تومان
پکیج 2 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل 4k داهوا محتویات پکیج: دو دوربین مداربسته بولت و دام، یک دستگاه ضبط کننده ایکس وی آر و همه متعلقات
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل 4k
دید در شب: 20 متر
پکیج 2 دوربین تحت شبکه 5 مگاپیکسل 4k داهوا 8,190,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 8 کانال XVR4108HS-I رزولوشن تصویر: Full HD
تعداد کانال: 8 کانال
فرمت ذخیره سازی: H.265+/H.265
دستگاه XVR داهوا 8 کانال XVR4108HS-I 3,750,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا IPC-HDBW2421RP-ZS رزولوشن4 مگاپیکسل حافظه: دارد
لنز: وری فوکال موتوردار 2.7mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل WDR
دوربین مداربسته داهوا IPC-HDBW2421RP-ZS رزولوشن4 مگاپیکسل
XVR داهوا 8 کانال XVR5108HS-I3 رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
قابلیت ضد آب : ندارد
XVR داهوا 8 کانال XVR5108HS-I3 4,550,000 تومان
XVR داهوا مدل 5116H-i2 ضبط تصاویر با سنسور حرکتی: دارد
قابلیت تشخیص چهره: دارد
ظرفیت تشخیص چهره: 10000 چهره
XVR داهوا مدل 5116H-i2 7,471,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 32 کانال XVR5232AN-S2 رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تعداد کانال: 32 کانال
فرمت ذخیره سازی: H.264+/H.264
دستگاه XVR داهوا 32 کانال XVR5232AN-S2 15,400,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5216AN-4KL-I3 رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
رزولوشن تصویر: 4K
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5216AN-4KL-I3 14,550,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5216AN-4KL-S2 رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 16 کانال
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5216AN-4KL-S2 14,150,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5216AN-S2 رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 16 کانال
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5216AN-S2 9,210,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5116H-S2 رزولوشن تصویر: 4K
فرمت ذخیره سازی: H.265+/H.265
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 8TB
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5116H-S2 6,980,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5116HS-I3 رزولوشن تصویر: 4K
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 16 کانال
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR5116HS-I3 7,475,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 8 کانال XVR5108HS-4KL-S2 رزولوشن تصویر: 4K
تعداد کانال: 8 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 10TB
دستگاه XVR داهوا 8 کانال XVR5108HS-4KL-S2 7,140,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 4 کانال XVR5104HS-4KL-I3 رزولوشن تصویر: 4K
تعداد کانال: 4 کانال
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
دستگاه XVR داهوا 4 کانال XVR5104HS-4KL-I3 4,895,000 تومان
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR4116HS-I رزولوشن تصویر: Full HD
تعداد کانال: 16 کانال
فرمت ذخیره سازی: H.265+/H.265
دستگاه XVR داهوا 16 کانال XVR4116HS-I 5,155,000 تومان
XVR داهوا 8 کانال XVR4108HS-X1 تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
XVR داهوا 8 کانال XVR4108HS-X1
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1209TLMP-LED-0360B لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1209TLMP-LED-0360B 1,120,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1509TLP-A-LED دام 5 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HDW1509TLP-A-LED دام 5 مگاپیکسل 2,693,000 تومان
XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR1A04 تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 8TB
XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR1A04
XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR1A08 تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR1A08
دستگاه XVR داهوا مدل XVR5108-4KL-I2 ضبط تصاویر با سنسور حرکتی: دارد
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
قابلیت تشخیص چهره: دارد
دستگاه XVR داهوا مدل XVR5108-4KL-I2 7,456,000 تومان
XVR داهوا 8 کانال XVR1B08-I تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
XVR داهوا 8 کانال XVR1B08-I 2,493,000 تومان
XVR داهوا 4 کانال XVR1B04-I حافظه: دارد
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
XVR داهوا 4 کانال XVR1B04-I 2,010,000 تومان
XVR داهوا 4 کانال DH-XVR5104HS-I3 تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
XVR داهوا 4 کانال DH-XVR5104HS-I3 3,231,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HFW1100RMP-0360B لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HFW1100RMP-0360B
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HDW1100RP-0360B لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HDW1100RP-0360B
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HDW1100RP-0280B لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HDW1100RP-0280B
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HDW1100MP-0360B لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HDW1100MP-0360B
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل DH-HAC-HDW1100MP لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل DH-HAC-HDW1100MP
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HDW1100EP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HDW1100EP
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200RP-VF-IRE6 لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 60 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل HAC-HFW1200RP-VF-IRE6
XVR داهوا 4 کانال DH-XVR4104HS-X1 حافظه: دارد
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
XVR داهوا 4 کانال DH-XVR4104HS-X1
XVR داهوا 4 کانال DH-XVR5104HS-4KL-X حافظه: دارد
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
XVR داهوا 4 کانال DH-XVR5104HS-4KL-X 3,338,000 تومان
XVR داهوا 8 کانال DH-XVR5108HS-X رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
قابلیت ضد آب : ندارد
XVR داهوا 8 کانال DH-XVR5108HS-X
XVR داهوا 16 کانال DH-XVR4116HS-X رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
XVR داهوا 16 کانال  DH-XVR4116HS-X
DVR داهوا 32 کانال XVR5432L-X رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 32 کانال
DVR داهوا 32 کانال XVR5432L-X
XVR داهوا 4 کانال DH-XVR5104HS-X1 تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
XVR داهوا 4 کانال DH-XVR5104HS-X1
DVR داهوا 16 کانال DH-XVR5216AN-X تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
DVR داهوا 16 کانال  DH-XVR5216AN-X 7,780,000 تومان
DVR داهوا 16 کانال DH-XVR5216AN-4KL-X تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 4 کانال
DVR داهوا 16 کانال DH-XVR5216AN-4KL-X
XVR داهوا 32 کانال DH-XVR5232AN-X تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
XVR داهوا 32 کانال DH-XVR5232AN-X
XVR داهوا 16 کانال XVR5216A-S2 رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
XVR داهوا 16 کانال XVR5216A-S2
اکس وی آر ضبط کننده داهوا مدل 5216AN-4KL-I2 تعداد کانال تصویر: 16 کانال
حداکثر رزولوشن: 4K
قابلیت تشخیص چهره: دارد
اکس وی آر ضبط کننده داهوا مدل 5216AN-4KL-I2 12,500,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل 1200TRQP-A-0280B ضبط تصاویر با سنسور حرکتی: دارد
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 25 متر
دوربین مداربسته داهوا مدل 1200TRQP-A-0280B 870,000 تومان
دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1200THP-A لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-HAC-HFW1200THP-A 970,000 تومان
DVR داهوا 8 کانال DH-HCVR7108H-4M تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
DVR داهوا 8 کانال DH-HCVR7108H-4M
دوربین مداربسته داهوا مدل HFW1200CMP-0360B لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد
دوربین مداربسته داهوا مدل HFW1200CMP-0360B 885,000 تومان
دستگاه XVR ضبط کننده داهوآ مدل 5104-I3-4KL تعداد کانال: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 10TB
قابلیت تشخیص چهره: دارد
دستگاه XVR ضبط کننده داهوآ مدل 5104-I3-4KL 3,900,000 تومان
DVR داهوا 8 کانال DH-XVR5108HS-X1 تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
DVR داهوا 8 کانال DH-XVR5108HS-X1
تستر داهوا PFM900-E صفحه نمایش: 4 اینچ
تکنولوژی ساخت: HDCVI
نوع دوربین مداربسته: تستر دوربین
تستر داهوا PFM900-E
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-IPC-HFW4231EP-S لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-IPC-HFW4231EP-S
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل IPC-HDW4631EM-ASE لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته داهوا 6 مگاپیکسل IPC-HDW4631EM-ASE
NVR داهوا 64 کانال مدل DH-NVR608-64-4KS2 تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 64 کانال
مقدار ساپورت هارد: 8 هارد SATA تا 48TB
NVR داهوا 64 کانال مدل DH-NVR608-64-4KS2
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HFW1100RP-VF لنز: وری فوکال موتوردار 2.7mm~12mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HFW1100RP-VF
NVR داهوا 32 کانال مدل DH-NVR4832-4KS2 تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 32 کانال
مقدار ساپورت هارد: 8 هارد SATA تا 6TB
NVR داهوا 32 کانال مدل DH-NVR4832-4KS2
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HFW1100SP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 1 مگاپیکسل HAC-HFW1100SP
دوربین مداربسته داهوا - 2 مگاپیکسل SD49225T-HN حافظه: ندارد
لنز: وری فوکال 4.8mm~120mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا - 2 مگاپیکسل SD49225T-HN
دوربین مدار بسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HFW4431EP-S-0360B حافظه: دارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل WDR
دوربین مدار بسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HFW4431EP-S-0360B
دوربین مدار بسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6 حافظه: دارد
لنز: وری فوکال موتوردار 2.7mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل WDR
دوربین مدار بسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6
دوربین مدار بسته تحت شبکه داهوا - مدل IPC-HFW2431RP-Z-AS-IRE6 حافظه: دارد
لنز: وری فوکال موتوردار 2.7mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل WDR
دوربین مدار بسته تحت شبکه داهوا - مدل IPC-HFW2431RP-Z-AS-IRE6
دوربین مداربسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HDW4421EP-0360B حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل WDR
دوربین مداربسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HDW4421EP-0360B
دوربین مداربسته داهوا - 2 مگاپیکسل IPC-HDBW1220EP-0360B-S3 حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا - 2 مگاپیکسل IPC-HDBW1220EP-0360B-S3
دوربین مداربسته داهوا - 3 مگاپیکسل IPC-K35AP حافظه: دارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا - 3 مگاپیکسل IPC-K35AP
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل IPC-HFW1230SP حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل IPC-HFW1230SP
دوربین مداربسته داهوا 3 مگاپیکسل IPC-HFW1320SP-S3 حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا 3 مگاپیکسل IPC-HFW1320SP-S3
دوربین مداربسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HDW4421EMP-AS-0360B حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل WDR
دوربین مداربسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HDW4421EMP-AS-0360B
دوربین مداربسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HDBW1420EP-0360B حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا - 4 مگاپیکسل IPC-HDBW1420EP-0360B
پکیج حرفه ای 16 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
پکیج حرفه ای 16 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI 15,600,000 تومان
پکیج حرفه ای 12 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
پکیج حرفه ای 12 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI 13,020,000 تومان
پک حرفه ای 4 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
پک حرفه ای 4 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI 4,740,000 تومان
پکیج حرفه ای 8 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
پکیج حرفه ای 8 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI 8,520,000 تومان
پکیج اقتصادی 16 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج اقتصادی 16 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 12,155,000 تومان
پکیج اقتصادی 12 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج اقتصادی 12 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 10,140,000 تومان
پکیج اقتصادی 8 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج اقتصادی 8 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 6,110,000 تومان
پکیج بدنه فلزی 16 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج بدنه فلزی 16 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 12,420,000 تومان
پکیج بدنه فلزی 12 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج بدنه فلزی 12 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 10,200,000 تومان
پکیج بدنه فلزی 8 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج بدنه فلزی 8 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 6,180,000 تومان
پکیج بدنه فلزی 6 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج بدنه فلزی 6 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 5,100,000 تومان
پکیج اقتصادی 6 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج اقتصادی 6 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 5,070,000 تومان
پکیج اقتصادی 2 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج اقتصادی 2 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 2,470,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HFW2401EP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل HFW2401EP
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW2421RP-VFS رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDBW2421RP-VFS
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDPW1420FP-AS لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل DH-IPC-HDPW1420FP-AS
پک اقتصادی 4 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پک اقتصادی 4 دوربین مدار بسته داهوا 2 مگاپیکسل HDCVI 3,705,000 تومان
پک بدنه فلزی 4 دوربین مدار بسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پک بدنه فلزی 4 دوربین مدار بسته داهوا دو مگاپیکسل  HDCVI 3,600,000 تومان
پکیج بدنه فلزی 2 دوربین مدار بسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پکیج بدنه فلزی 2 دوربین مدار بسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI 2,448,000 تومان
پکیج حرفه ای 6 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
پکیج حرفه ای 6 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI 7,170,000 تومان
پکیج حرفه ای 2 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
پکیج حرفه ای 2 دوربین مداربسته داهوا دو مگاپیکسل HDCVI 3,420,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1200CMP بولت 2 مگاپیکسل لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا HAC-HFW1200CMP بولت 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگا پیکسل HDW2120S لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته  داهوا 2.1 مگا پیکسل HDW2120S
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HDW2221EP لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HDW2221EP
دوربین مداربسته داهوا 1.4 مگاپیکسل HDBW2120E لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1.4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 1.4 مگاپیکسل HDBW2120E
دستگاه XVR داهوا 8 کانال XVR5108HS-4KL-I2 رزولوشن تصویر: 4K
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 8 کانال
دستگاه XVR داهوا 8 کانال XVR5108HS-4KL-I2
دستگاه XVR داهوا 4 کانال XVR4104HS-I رزولوشن تصویر: Full HD
تعداد کانال: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 16TB
دستگاه XVR داهوا 4 کانال XVR4104HS-I
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل PSD81602-A360 لنز: وری فوکال موتوردار 5.5mm~206mm
رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
دید در شب: دارد
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل PSD81602-A360
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-SD60230T-HN لنز: وری فوکال 4.5mm~135mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل DH-SD60230T-HN
دوربین مداربسته داهوا 1.3 مگاپیکسل HDCVI HDBW1100R-VF لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 1.3 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 1.3 مگاپیکسل HDCVI HDBW1100R-VF
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HDBW2221EP-0360B لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2.1 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته داهوا 2.1 مگاپیکسل HAC-HDBW2221EP-0360B
بستن
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
منوی اصلی
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
تخفیف ها و پیشنهادها
کالای دست دوم
وبلاگ
تماس با ما

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری