لیست قیمت دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن

نام کالا ویژگی ها تصویر قیمت
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CV2U21FD-IW لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 10 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CV2U21FD-IW
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2120F-IS لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2120F-IS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2423G0-IW لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 10 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2423G0-IW
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2442FWD-IW لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 10 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2442FWD-IW
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2420F-IW لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 10 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2420F-IW
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H1T-IT5E لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H1T-IT5E
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسلی مدل DS-2CD1743G0-I لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسلی مدل DS-2CD1743G0-I
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسلی مدل DS-2CD1123G0-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسلی مدل DS-2CD1123G0-I
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H0T-IT3F لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H0T-IT3F
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IR حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IR
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D1T-VFIR3 لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D1T-VFIR3
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IT1
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE16D0T-IT3 حافظه: ندارد
لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE16D0T-IT3
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IT5 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IT5
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2152F-IS لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2152F-IS
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2183G0-IS لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2183G0-IS
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H1T-IT3E لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H1T-IT3E
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2620F-I لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 تا 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2620F-I
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2720F-I لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2720F-I
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD1043G0-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD1043G0-I
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H1T-ITE لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H1T-ITE
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD1143G0-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD1143G0-I
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D8T-ITE لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر رنگی
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D8T-ITE
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H1T-IT1E حافظه: ندارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H1T-IT1E
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2043G0-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2043G0-I
دوربین مدار بسته هایک ویژن تحت شبکه 6 مگاپیکسلی مدل DS-2CD2063G0-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن تحت شبکه 6 مگاپیکسلی مدل DS-2CD2063G0-I
دوربین مدار بسته هایک ویژن تحت شبکه 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2083G0-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن تحت شبکه 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2083G0-I
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2123G0-IS لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2123G0-IS
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD1023G0-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD1023G0-I
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2563G0-IS لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
دید در شب: 10 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2563G0-IS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2723G0-IZS لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2723G0-IZS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T43G0-I5 حافظه: دارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T43G0-I5
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T52-I5 حافظه: دارد
لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T52-I5
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T63G0-I8 حافظه: دارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T63G0-I8
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T83G0-I5 حافظه: دارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4K
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T83G0-I5
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2 مگا پیکسل مدل DS-2AE4225TI-D لنز: وری فوکال 4.8mm~120mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 100 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2 مگا پیکسل مدل DS-2AE4225TI-D
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2 مگا پیکسل مدل DS-2CE16D0T-ITFS لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2 مگا پیکسل مدل DS-2CE16D0T-ITFS
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE76D0T-ITPF(C) لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE76D0T-ITPF(C)
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2 مگا پیکسل مدل DS-2CE76D0T-ITMFS لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2 مگا پیکسل مدل DS-2CE76D0T-ITMFS
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H0T-ITF لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H0T-ITF
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 5 مگا پیکسل مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 5 مگا پیکسل مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 5 مگا پیکسل مدل DS-2CE56H1T-IT3E لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 5 مگا پیکسل مدل DS-2CE56H1T-IT3E
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2DE4220IW-DE لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2DE4220IW-DE
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2DE2202I-DE3 حافظه: دارد
لنز: وری فوکال 4.7mm~94mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2DE2202I-DE3
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2DE4A220IW-DE حافظه: دارد
لنز: وری فوکال 4.7mm~94mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2DE4A220IW-DE
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل مدل DS-2DE4220IW-DE لنز: وری فوکال 4.7mm~94mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 100 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل مدل DS-2DE4220IW-DE
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2142FWD-IS لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 4 مگاپیکسل  مدل DS-2CD2142FWD-IS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل مدل DS-2DE5220IW-AE لنز: وری فوکال 4.7mm~94mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 150 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل مدل DS-2DE5220IW-AE
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2142FWD-I لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2142FWD-I
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2232-I5 لنز: فیکس 6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2232-I5
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل مدل DS-2DE4220IW-DE لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل مدل DS-2DE4220IW-DE
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2T32-I5 لنز: فیکس 6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2T32-I5
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2T32-I8 لنز: فیکس 6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2T32-I8
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2620F-IS لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2620F-IS
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2632F-IS لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن - مدل DS-2CD2632F-IS
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2052-I لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2052-I
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2443G0-IW لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 10 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2443G0-IW
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7116NI-SN تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7116NI-SN
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7116NI-SN/P تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7116NI-SN/P
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-E2 تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-E2
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-E2/8P تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-E2/8P
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7604NI-V تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7604NI-V
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7604NI-VP تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7604NI-VP
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-V تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-V
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-VP تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-VP
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-V تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-V
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-E1 تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-E1
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-E1 تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-E1
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-ST تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-ST
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-SP تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 16 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7616NI-SP
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7104NI-SN تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7104NI-SN
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7104NI-SN/P تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7104NI-SN/P
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7104NI-SL/W تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7104NI-SL/W
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7604NI-E1 تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7604NI-E1
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7604NI-E1/4P تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7604NI-E1/4P
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7108NI-SN تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7108NI-SN
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7108NI-SN/P تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
مقدار ساپورت هارد: 1 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7108NI-SN/P
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-E2 تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 8 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد SATA تا 4TB
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-E2
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-E2/8P تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال صدا: 8 کانال
حجم و نوع هارد: 4 ترابایت (وسترن دیجیتال)
ان وی آر هایک ویژن - مدل DS-7608NI-E2/8P
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H0T-IT5F لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H0T-IT5F
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2143G0-IS لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2143G0-IS
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 6 مگاپیکسل مدل (DS-2CD2163G0-I(S لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 6 مگاپیکسل مدل (DS-2CD2163G0-I(S
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2E20F-W حافظه: ندارد
لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 1.3 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2E20F-W
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2020F-I لنز: لنز ثابت 4 میلی متری (6 میلی متری به طور انتخابی)
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2020F-I
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D8T-IT3E حافظه: ندارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D8T-IT3E
پک 2 دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی لنز: لنز ثابت 3.6 و 6 میلی متری
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پک 2 دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی
پک 4 دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی لنز: لنز ثابت 3.6 و 6 میلی متری
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پک 4 دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی
پک 2 دوربین 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
تکنولوژی ساخت: HDTVI
پک 2 دوربین 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
پک 4 دوربین 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن لنز: ثابت در سه حالت 2.8،3.6،6
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
پک 4 دوربین 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD1643G0-I لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD1643G0-I
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD1623G0-I لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD1623G0-I
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD1623G0-IZ لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD1623G0-IZ
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD1723G0-IZ لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن تحت شبکه 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD1723G0-IZ
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2342WD-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2342WD-I
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2352-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2352-I
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2720F-IZ لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد- 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2720F-IZ
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2F52F-IS حافظه: دارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2F52F-IS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 1 مگاپیکسل مدل DS-2CD2Q10FD-IW حافظه: دارد
لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 1 مگاپیکسل مدل DS-2CD2Q10FD-IW
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CV2Q21FD-IW حافظه: دارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CV2Q21FD-IW
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن 2 مگا پیکسل مدل DS-2CE16D3T-I3F لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن 2 مگا پیکسل مدل DS-2CE16D3T-I3F
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1023G0E-I لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1023G0E-I
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE16D0T-EXIF لنز: ثابت 2.8 و 3.6
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE16D0T-EXIF
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE16D0T-VFIR3F لنز: واریفوکال 2.8 تا 12
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE16D0T-VFIR3F
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE56D0T-VFIR3F لنز: وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE56D0T-VFIR3F
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76D0T-ITPFS لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76D0T-ITPFS
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76D3T-ITPF لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76D3T-ITPF
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE17H0T-IT1F لنز: ثابت 2.4، 2.8 و 3.6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE17H0T-IT1F
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE17H0T-IT3F رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
تکنولوژی ساخت: Turbo HD
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE17H0T-IT3F
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE17H0T-IT5F لنز: ثابت 3.6، 6 و 8 میلی متر
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE17H0T-IT5F
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76H0T-ITPFS لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76H0T-ITPFS
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76H0T-ITMF لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76H0T-ITMF
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE78H0T-IT3F لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE78H0T-IT3F
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE18U8T-IT3 لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 60 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE18U8T-IT3
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 تکنولوژی ساخت: AHD
تعداد کانال: 16 کانال
برند سازنده: هایک ویژن Hikvision
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2 تکنولوژی ساخت: AHD
تعداد کانال: 16 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد 10 ترابایت
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1 برند سازنده: هایک ویژن Hikvision
نوع محصول: DVR
کشور سازنده: چین
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1-P تکنولوژی ساخت: AHD
تعداد کانال: 4 کانال
برند سازنده: هایک ویژن Hikvision
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1-P
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1053G0-I لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1053G0-I
دوربین مداربسته هایک ویژن دام IP مدل DS-2CD1123G0E-I لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن دام IP مدل  DS-2CD1123G0E-I
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD2143G2-IU لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD2143G2-IU
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1643G0-IZ لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل  DS-2CD1643G0-IZ
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن مدل DS-2CD1743G0-IZ لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن مدل DS-2CD1743G0-IZ
دوربین مداربسته بولت IP هایک ویژن مدل DS-2CD2643G2-IZS لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته بولت IP هایک ویژن مدل DS-2CD2643G2-IZS
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2DE4225IW-DE رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
قابلیت ضد آب : دارد
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2DE4225IW-DE
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7104NI-Q1/M رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال تصویر: 4 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7104NI-Q1/M
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7604NI-K1 رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال: 4 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7604NI-K1
دستگاه NVR هایک ویژن 8 کانال مدل DS-7108NI-Q1/M رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال: 8 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 8 کانال مدل DS-7108NI-Q1/M
دستگاه NVR هایک ویژن 8 کانال مدل DS-7608NI-K1 رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 8 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 8 کانال مدل DS-7608NI-K1
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-Q1 رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 16 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-Q1
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-K2 رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 16 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-K2
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-Q2/16P رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 16 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-Q2/16P
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7716NI-Q4 رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 16کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل  DS-7716NI-Q4
دستگاه NVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-7732NI-K4/16P رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 32 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-7732NI-K4/16P
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H0T-IT1F حافظه: ندارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CE16H0T-IT1F
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2743G0-IZS لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2743G0-IZS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2763G0-IZS حافظه: دارد
لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2763G0-IZS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2783G0-IZS حافظه: دارد
لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4K
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2783G0-IZS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2955FWD-IS حافظه: دارد
لنز: فیکس 1.05mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 5 مگاپیکسل مدل DS-2CD2955FWD-IS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T63G0-I5 حافظه: دارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T63G0-I5
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T83G0-I8 حافظه: دارد
لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 4K
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2T83G0-I8
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2643G0-IZS لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2643G0-IZS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2663G0-IZS لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 6 مگاپیکسل مدل DS-2CD2663G0-IZS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2683G0-IZS لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 4K
دید در شب: 50 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 8 مگاپیکسل مدل DS-2CD2683G0-IZS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2542FWD-IS لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 10 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن  4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2542FWD-IS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2523G0-IS لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2523G0-IS
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2520F لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 2 مگاپیکسل مدل DS-2CD2520F
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2543G0-IS لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
دید در شب: 10 متر
دوربین مداربسته IP هایک ویژن 4 مگاپیکسل مدل DS-2CD2543G0-IS
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT5 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 80 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT5
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRMM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRMM
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IR لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IR
دوربین مداربسته هایک ویژن 5 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56H0T-ITMF لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن 5 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56H0T-ITMF
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IRM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IRM
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT1
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2AE5223TI-A لنز: وری فوکال 4mm~92mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 150 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2AE5223TI-A
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2AE7230TI-A لنز: وری فوکال 4mm~120mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 120 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2AE7230TI-A
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IT3
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56D0T-IR لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56D0T-IR
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C2T-VFIR3 لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 1.3 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C2T-VFIR3
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C2T-VFIR3 لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 1.3 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C2T-VFIR3
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT1
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT1
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56D8T-ITME لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56D8T-ITME
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3Z لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3Z
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56D1T-VFIR3 لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56D1T-VFIR3
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F7T-IT3Z لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F7T-IT3Z
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-ITM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-ITM
دوربین مداربسته هایک ویژن 5 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56H0T-IT1F لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن 5 مگاپیکسل توربو اچ دی DS-2CE56H0T-IT1F
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1023G0-IU لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1023G0-IU
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE16D0T-ITF لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE16D0T-ITF
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE72DF3T-F لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 40 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE72DF3T-F
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE70DF0T-PF لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: 20 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE70DF0T-PF
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE16H0T-ITFS لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE16H0T-ITFS
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76H0T-ITMFS لنز: ثابت 2.8 و 3.6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: 30 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE76H0T-ITMFS
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE78U8T-IT3 لنز: ثابت 2.8، 3.6 و 6 میلی متر
رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
دید در شب: 60 متر
دوربین مدار بسته هایک ویژن Turbo HD مدل DS-2CE78U8T-IT3
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: AHD
تعداد کانال: 16 کانال
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1 رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: AHD
تعداد کانال: 4 کانال
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1 رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: AHD
تعداد کانال: 8 کانال
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1 تکنولوژی ساخت: AHD
تعداد کانال: 16 کانال
برند سازنده: هایک ویژن Hikvision
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7232HQHI-K2 تعداد کانال: 32 کانال
برند سازنده: هایک ویژن Hikvision
نوع محصول: DVR
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7232HQHI-K2
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1 تعداد کانال: 8 کانال
برند سازنده: هایک ویژن Hikvision
نوع محصول: دوربین مداربسته
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2-P تکنولوژی ساخت: AHD
تعداد کانال: 8 کانال
مقدار ساپورت هارد: 2 هارد 10 ترابایت
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2-P
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2 تکنولوژی ساخت: AHD
تعداد کانال: 16 کانال
برند سازنده: هایک ویژن Hikvision
دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1047G0-L لنز: فیکس فوکال 2.8 میلیمتر
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1047G0-L
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1327G0-L لنز: فیکس فوکال 2.8 میلیمتر
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1327G0-L
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1347G0-L لنز: فیکس فوکال 2.8 میلیمتر
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD1347G0-L
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD2163G0-IU لنز: فیکس 2.8mm
رزولوشن تصویر: 6 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD2163G0-IU
دوربین مدار بسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD2T43G0-I8 لنز: فیکس 4mm
رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
دوربین مدار بسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD2T43G0-I8
دوربین مداربسته بولت IP هایک ویژن مدل DS-2CD2743G1-IZS رزولوشن تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
قابلیت ضد آب : دارد
دوربین مداربسته بولت IP هایک ویژن مدل DS-2CD2743G1-IZS
دوربین مداربسته بولت IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
قابلیت ضد آب : ندارد
دوربین مداربسته بولت IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD2955FWD-I رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
قابلیت ضد آب : دارد
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2CD2955FWD-I
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2DE4425IW-DE رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
قابلیت ضد آب : دارد
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2DE4425IW-DE
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2DE7232IW-AE رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
قابلیت ضد آب : دارد
دوربین مداربسته هایک ویژن بولت IP مدل DS-2DE7232IW-AE
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7604NI-K1/4P رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: تحت شبکه IP
تعداد کانال: 4 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن  4 کانال مدل DS-7604NI-K1/4P
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-Q2 رزولوشن تصویر: 8 مگاپیکسل
تکنولوژی ساخت: HDCVI
تعداد کانال: 16 کانال
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل  DS-7616NI-Q2
بستن
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
منوی اصلی
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
تخفیف ها و پیشنهادها
کالای دست دوم
وبلاگ
تماس با ما

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری