لیست قیمت دوربین مداربسته HDTVI هایک ویژن

نام کالا ویژگی ها تصویر قیمت
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل Turbo HD-DS-2CE16D0T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل Turbo HD-DS-2CE16D0T-IT3 564٬000 ‎تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل Turbo HD-DS-2CE16D0T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل Turbo HD-DS-2CE16D0T-IT1 546٬000 ‎تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل Turbo HD-DS-2CE16D0T-IR لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته هایک ویژن 2 مگاپیکسل Turbo HD-DS-2CE16D0T-IR 461٬000 ‎تومان
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT3
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-ITM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F1T-ITM
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT1
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F7T-IT3Z لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56F7T-IT3Z
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3 318٬000 ‎تومان
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IRM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IRM
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C2T-VFIR3 لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 1.3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C2T-VFIR3
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IT3
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IT1
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IR لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56C0T-IR
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRMM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRMM
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT1
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT5 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 80 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT5
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT1
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT5 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 80 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT5
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3Z لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3Z
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F7T-IT3Z لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16F7T-IT3Z
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3Z لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3Z
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C2T-VFIR3 لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 1.3 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C2T-VFIR3
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT1
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IR لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IR
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT5 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 80 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT5
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 1 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT3
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2AE7230TI-A لنز: وری فوکال 4mm~120mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 120 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2AE7230TI-A 12٬560٬000 ‎تومان
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2AE5223TI-A لنز: وری فوکال 4mm~92mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - تا 150 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2AE5223TI-A 9٬813٬000 ‎تومان
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1 819٬000 ‎تومان
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D8T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D8T-IT1 717٬000 ‎تومان
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITM 717٬000 ‎تومان
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITM 638٬000 ‎تومان
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IR لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IR 427٬000 ‎تومان
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT1 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT1 546٬000 ‎تومان
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT3 564٬000 ‎تومان
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3Z لنز: وری فوکال موتور دار 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3Z 1٬250٬000 ‎تومان
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRM لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRM 461٬000 ‎تومان
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D1T-VFIR3 لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D1T-VFIR3 1٬092٬000 ‎تومان
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 5 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 20 متر
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3 717٬000 ‎تومان
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D1T-VFIR3 لنز: وری فوکال 2.8mm~12mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 40 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D1T-VFIR3 1٬092٬000 ‎تومان
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT5 لنز: فیکس 3.6mm
رزولوشن تصویر: 2 مگاپیکسل
دید در شب: دارد - 80 متر
دوربین مدار بسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT5 690٬000 ‎تومان