شماره تلفن 02177247145 - 02177186056
02177132831 - 02177132832
راهبند

براساس تردد

تردد بالا

تردد نامحدود

نوع راهبند 

بوم ساده

بوم تلسکوپی

بوم زنجیری

ستونی

اندازه بوم

3 متر

5 متر

6 متر

بالای 6 متر

راهبند

سیستم کنترل تردد خودرویی 3 محصول وجود دارد

اتوماسیون هوشمند سازی خودرو

در گذشته برای کنترل ورود و خروج خودرو برای پارکینگ ها و ورودی ها نیاز به یک اپراتور 24 ساعته بود و یا هزینه ساخت ریموت برای یک مجتمع مسکونی و تجاری آنقدر بالا و غیر قابل صرف بود که سیستم هوشمند سازی ورودی ها به یک نیاز تبدیل شد. کنترل تردد خودرو های مجاز و همچنین سرعت شناسایی خودرو از عواملی است که کارفرمایان را ترغیب می کند تا هزینه به نسبت بالای اولیه را به جان خریده و سهولت دسترسی را به ارمغان بیاورد.

سیستم های حفاظتی

تولیدکنندگان