شماره تلفن 02177247145 - 02177186056
02177132831 - 02177132832
راهبند

براساس تردد

تردد بالا

تردد نامحدود

نوع راهبند 

بوم ساده

بوم تلسکوپی

بوم زنجیری

ستونی

اندازه بوم

3 متر

5 متر

6 متر

بالای 6 متر

راهبند

دستگاه کارتخوان و کدینگ هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد

دستگاه کدینگ و کارتخوان و اثر انگشتی

این دستگاهها می تواند در ورودی مجتمع های تجاری و یا مسکونی و حتی ورودی پارکینگی نصب گردد تا مجوز ورود افراد مجاز را بدهد. امنیت این دستگاهها بر اساس نوع ورودی سنجش می شود.

به طور مثال می توان برای وارد شدن به یک اتاق از کارت یا یک کد 4 یا شش رقمی و در صورت نیاز به امنیت بیشتر می توان از اثر انگشت و یا چهره و حتی چشم افراد مجاز برای مجوز ورود استفاده نمود.

دستگاه اثر انگشتی و کدینگ

معمولا بیشتر از کارت برای هتل ها استفاده  می شود و برای اتاق شرکت ها از کد و برای ورودی شرکتهای امنیتی از اثر انگشت و چهره استفاده می شود.

سیستم های حفاظتی

تولیدکنندگان